Menu pomocnicze
WIOSNA

W Dzienniku Ustaw z 2015r. pod pozycją 1923 opublikowana została ustawa z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

   Terminarz wprowadzania nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach przedstawia się j.n.:

 1. 04 grudnia 2015r. – t.j. 14 dni od dnia ogłoszenia  - wchodzi w życie art. 4 pkt 1 i 2 dot. zwolnienia z opłat za zamieszczenie w Monitorze Sądowym   i Gospodarczym  ogłoszeń:
  • o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
  • o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru.
 2. 20 maja 2015r. – t.j. 6 m miesięcy od dnia ogłoszenia – wchodzą w życie najważniejsze zapisy ustawy (z wyłączeniem tych, które mają inną datę wejścia w życie), dotyczące m.in.:
  • ułatwień w rejestracji stowarzyszeń, (np.: mniejsza liczba osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia);
  • zmian w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami;
  • nowego kształtu stowarzyszeń zwykłych.
 3. 01 stycznia 2017r. – wchodzą w życie zapisy tych artykułów ustawy, które wprowadzają procedurę przekształcania się stowarzyszeń zwykłych   w stowarzyszenia rejestrowe.
 4. do 20 maja 2018r. – t.j. 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy -  stowarzyszenia mają czas, aby dostosować się do zapisów znowelizowanej ustawy - Prawo o stowarzyszeniach dotyczących m.in. dokonania zmian    w statucie (np. określić zasady rozwiązywania oddziałów stowarzyszenia lub opłacania pracy  członków zarządu stowarzyszenia). Natomiast stowarzyszenia zwykłe muszą uzyskać nowy wpis do prowadzonej przez organ nadzoru ewidencji. W przypadku nie uzyskania takiego wpisu zostaną one rozwiązane  z mocy prawa.

Więcej informacji na stronie internetowej „Portal organizacji pozarządowych” - http://www.ngo.pl

 

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 25-11-2015 11:09 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 25-11-2015 11:11
Przewiń do góry