Menu pomocnicze
WIOSNA

w zakresie projektu rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Przedstawiam projekt rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2016 rok.

Do konsultacji zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm. )  a działające na terenie Powiatu Namysłowskiego.

Po zapoznaniu się z projektem Programu proszę o zgłaszanie uwag na piśmie  (z wykorzystaniem dołączonej poniżej ankiety) na adres:

Starostwo Powiatowe

46-100 Namysłów

Pl. Wolności 12A

lub pocztą elektroniczną na adres: 

Termin przyjmowania propozycji zmian upływa z dniem 02 listopada 2015 r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie opublikowane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego po zakończeniu konsultacji                                                                                                                                                                                                                               

Pełnomocnik ds. współpracy                                     

z organizacjami pozarządowymi 

Katarzyna Paradowska                                                                                                                                        

Załączniki:

1. Projekt Programu współpracy na 2016 r.:PDFSCAN_20151020131307.pdf (3,04MB)

2. Ankieta:PDFSCAN_20151020131346.pdf (261,18KB)

Opublikował(a): Barbara Jarmuszewska Data publikacji: 21-10-2015 08:07 Modyfikował(a): Barbara Jarmuszewska Data modyfikacji: 21-10-2015 08:14
Przewiń do góry