Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w  Opolu  Oddział w Namysłowie
tel., fax. 77 410 06 96,   e-mail: o-namyslow@piorin.gov.pl                         

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN


Województwo: Opole
Powiat: Namysłów  
Agrofag: Chwościk buraka
Roślina: Burak cukrowy i pastewny
Data publikacji komunikatu: 27.07.2015 r.
Plantacjom buraka zagraża chwościk buraka.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania chwościka buraka na plantacjach buraka cukrowego i pastewnego należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Infekcjom i rozwojowi choroby sprzyjają:
•    wysoka wilgotność powietrza
•    temperatury  wynoszące  25 - 35oC.

Zabiegi zwalczające wykonuje się zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby.
Jako próg szkodliwości przyjmuje się stwierdzenie na obrzeżach pól 5% roślin ze średnio dziesięcioma plamami.
W warunkach sprzyjających rozwojowi patogena, kontynuuje się ochronę buraka, przeprowadzając kolejne zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin, z zachowaniem okresów karencji.

Środki ochrony roślin:
Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1)Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zastosowaniu środków ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branżowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin

2)Etykiety-instrukcje stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin

Uwagi:

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie:

http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3) Środki ochrony roślin stosuje się, zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
4) Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.
5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
Izabela Kik

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-07-2015 11:50 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 28-07-2015 11:50
Przewiń do góry