Menu pomocnicze
WIOSNA

Zapraszamy na spotkanie założycielskie Stowarzyszenia na rzecz Domu Dziecka w Namysłowie, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek), o godz. 17.00, na dużej Sali Narad (I piętro) Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pl. Wolności 12 A.

Głównym celem Stowarzyszenia będzie wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz Domu Dziecka w Namysłowie i jego wychowanków.

Poniżej proponowany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia.
 4. Zapoznanie się ze statutem, dyskusja, przyjęcie statutu.
 5. Wybór komitety założycielskiego.
 6. Wybór Zarządu Stowarzyszenia z przerwą na ukonstytuowanie się Zarządu.
 7. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 8. Zapoznanie się z Regulaminem obrad Walnego Zebrania Członków, dyskusja przyjęcie Regulaminu.
 9. Ustalenie wysokości i sposobu wnoszenia składek członkowskich.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

Z projektem statutu i projektem regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia, można się zapoznać w wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Namysłowie (parter, pokój 14-15) w dn. 10-11.06.2015, między godz. 12-15.00.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą pomóc budować lepszą przyszłość dla wychowanków Domu Dziecka, serdecznie zapraszamy na ww. spotkanie.

 

 

Katarzyna Kuśmierczyk

Naczelni Wydziału ZS

Opublikował(a): Bartosz Podgórski Data publikacji: 25-05-2015 11:27 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 25-05-2015 12:01
Przewiń do góry