Menu pomocnicze
WIOSNA

Dnia 20.05.2015 r. w sali narad Starostwa Namysłowskiego odbyło się spotkanie przedsiębiorców z władzami samorządowymi województwa opolskiego, powiatu namysłowskiego, gmin powiatu namysłowskiego, Powiatowego Urzędu Pracy i Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej. Na spotkaniu obecni byli m.in. Starosta Namysłowski Michał Ilnicki, Wicestarosta Bartłomiej Stawiarski, Sekretarz Powiatu Alina Białas, organizatorzy spotkania Dyrektor Oddziału OIG w Namysłowie Marian Grześkowicz, Prezes Zarządu OIG Henryk Galwas, a także wielu innych zaproszonych gości zarówno przedstawicieli samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorców lokalnego rynku.

Celem spotkania było omówienie zakresu współpracy przedsiębiorców z władzami samorządowymi. Zebrani poprzez prezentacje ekspertów Joanny Janochy z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Brzegu oraz Barbary Lesik i Dariusza Grabowieckiego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapoznali się z podstawowymi założeniami funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na latach 2014 – 2020 r. w zakresie m.in. wykorzystania funduszy europejskich dla rozwoju przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu namysłowskiego w obrębie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w aspekcie systemu wsparcia doradczego w kwestii efektywności energetycznej w tym gospodarki niskoemisyjnej w odniesieniu do wszelkich form jej wykorzystania (np. przebudowa linii produkcyjnej, transport niskoemisyjny itp.). Poruszone zostały też kwestie dotyczące rynku pracy i perspektyw eliminowania zjawiska bezrobocia poprzez aktywizację bezrobotnych dzięki funduszom europejskim. Uczestnicy spotkania mogli także, uczestnicząc w debacie, uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania, a tym samym w pełni zrozumieć mechanizm funkcjonowania zakresu uzyskiwania dotacji unijnych celem prawidłowego ich wykorzystania dla rozwoju swoich firm.

OIG1.jpeg

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-05-2015 13:33
Przewiń do góry