Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Rokowania dot. sprzedaży nieruchomości

Informuję, że w dniu 27.05.2015 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie odbędą się rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości zabudowanej Skarbu  Państwa, położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej, Gmina Świerczów, działki nr ewid. 24, k. m. 1 o pow. 0.0658 ha. Cena wywoławcza do rokowań to 17500.00 zł. Możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty. Szczegóły na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Namysłowie oraz pod adresem http://bip.namyslow.pl/1877/i-rokowania-na-sprzedaz-prawa-wlasnosci-nieruchomosci-zabudowanej-stanowiacej-wlasnosc-skarbu-panstwa-polozonej-w-kuznicy-dabrowskiej.html