Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

O tym, jaki kształt przyjmie partnerski projekt Ochrona, promocja i rozwój zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru Stobrawskiej Strefy ( któremu lideruje Powiat Namysłowski) w kontekście uwarunkowań wynikających z dokumentów obowiązujących w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014-2020, dyskutowali przedstawiciele zaangażowanych jednostek samorządu terytorialnego oraz 20 parafii. Konsultacje zorganizowano 23.03.2015r.

To kolejne spotkanie dotyczące największego zarówno pod względem liczby zaangażowanych instytucji, zakresu planowanych inwestycji, ich wartości jak i zasięgu terytorialnego projektu, który będzie realizowany przez Powiat Namysłowski w partnerstwie z gminami Namysłów, Wilków, Domaszowice, Świerczów, Pokój, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Murów, Popielów oraz 20 parafiami rzymskokatolickimi.

Kluczowym zagadnieniem omawianym podczas spotkania było dostosowanie wypracowanych dotychczas założeń i zakresów rzeczowych projektu do wymogów zawartych w dokumentach dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Ze względu na wagę poruszanych kwestii udział w spotkaniu, na zaproszenie Starosty Michała Ilnickiego, wzięli Karina Bedrunka – dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wraz ze swoim zastępcą Tomaszem Hanzelem. Państwo dyrektorzy przedstawili nowe zasady aplikowania, wyjaśniali także wątpliwości związane z formułowaniem wniosku projektowego. Zadeklarowali również gotowość prowadzenia cyklicznych konsultacji pomiędzy liderem projektu – Powiatem Namysłowskim a przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Prace związane z opracowaniem projektu trwają - kolejne, robocze spotkanie partnerów zaplanowano na 15 kwietnia 2015r.

Bedrunka1.jpeg
Bedrunka2.jpeg
 

Od blisko dwóch lat trwają prace nad projektem Ochrona, promocja i rozwój zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru Stobrawskiej Strefy, którego głównym celem będzie ochrona, promocja i rozwój dóbr kultury i przyrody, znajdujących się na terenie utworzonym przez gminy partnerskie (Namysłów, Wilków, Domaszowice, Świerczów, Pokój, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Murów, Popielów) i Powiat Namysłowski. Projektowane inwestycje służyć będą ochronie dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w zakresie zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków czy przeciwdziałaniu kradzieży, a także renowacji najcenniejszych obiektów. Realizacja projektu ma wpłynąć również na ochronę zasobów naturalnych. Dzięki planowanej infrastrukturze, m in. szlakom przyrodniczo - kulturowym, miejscom przystankowym czy systemowi informacji turyści w pełni będą mogli skorzystać z możliwości aktywnego wypoczynku na naszym terenie.

 
Opublikował(a):  Data publikacji: 30-03-2015 09:30 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 31-03-2015 08:03
Przewiń do góry