Menu pomocnicze
WIOSNA

Przypominamy, iż w związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, ze zm.), wszystkie karty parkingowe wydane przed dniem 1 lipca 2014 r., ostatecznie stracą ważność z dniem 30 czerwca 2015 r.

 

Nie wszystkie osoby które dotychczas posiadały karty parkingowe nadal będą mogły korzystać z tego przywileju.

Uprawnienia do posiadania karty stracą osoby niepełnosprawne ze stopniem lekkim (bez względu na symbol przyczyny niepełnosprawności) i umiarkowanym z oznaczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności: 01-U, 02-P, 03-L, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 11-I, 12-C.

Natomiast osoby ze stopniem umiarkowanym o symbolu: 04-O, 05-R, 10-N, stopniem znacznym o symbolu: 01-U, 02-P, 03-L, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 11-I, 12-C i dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, nie mogą wymienić karty parkingowej bez wcześniejszej weryfikacji uprawnień, czyli uzyskania ponownego orzeczenia w którym rozstrzygnięte zostanie czy spełnione zostały przesłanki zawarte w ustawie Prawo o ruchu drogowym, tj.  czy osoby te mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

W takim przypadku konieczne jest złożenie ponownego wniosku o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a biorąc pod uwagę, że karty parkingowe wydawane są w oparciu o prawomocne orzeczenia, szacunkowy czas załatwienia sprawy wynosić będzie ok. 1,5 miesiąca.

W przypadku osób ze stopniem znacznym o symbolach przyczyny niepełnosprawności: 04-O, 05-R i 10-N, karty parkingowe mogą zostać wymienione bez opisanej powyżej weryfikacji.

Obecnie czas oczekiwania na wymianę karty parkingowej wynosi od 2 dni, maksymalnie do tygodnia, jednak ze względu na przewidywaną liczbę wymiany kart, termin ten, z końcem czerwca, może ulec znacznemu wydłużeniu.

Dlatego zwracamy się z do Państwa z gorącą prośbą o uwzględnienie czasu ww. procedur w Państwa planach i nie pozostawianie wymiany kart na ostatnią chwilę.

 

Więcej informacji, formularze wniosku, nr konta i wysokość opłaty, do pobrania na stronie www.bip.namyslow.pl w zakładce Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, lub bezpośrednio w siedzibie tut.  Zespołu – budynek Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pl. Wolności 12 A, pok. 13-15, tel. 77-4 103 695 wew. 176, 169, 170

 

Katarzyna Kuśmierczyk

Przewodnicząca PZOoN w Namysłowie

Opublikował(a):  Data publikacji: 24-03-2015 08:04 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-03-2015 08:05
Przewiń do góry