Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

Na te oraz wiele innych pytań odpowiada specjalny poradnik przygotowany przez Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego

31 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające Prawo upadłościowe i naprawcze, w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli reforma tzw. upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej , które stały się niewypłacalni. Nie będzie mogła z niej skorzystać tylko taka osoba  której niewypłacalność jest skutkiem jej  działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa oraz taka, która w trakcie postępowania nie będzie wykonywał nałożonych na nią obowiązków.

Dzięki liberalizacji przepisów upadłość konsumencka będzie łatwiejsza do przeprowadzenia. Obniżone zostały koszty postępowania, a w przypadku dłużnika którego majątek nie wystarczy nawet na ich pokrycie, niezbędne środki tymczasowo wyłoży Skarb Państwa. W ramach postępowania możliwe będzie również zawarcie przez dłużnika  układu z wierzycielami.

Znowelizowane przepisy nie wprowadzają automatyzmu w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej – postępowanie to nadal pozostaje postępowaniem sądowym, w którym sąd indywidualnie będzie rozpatrywał spełnienie przesłanek ogłoszenia upadłości w odniesieniu do każdej wnioskującej osoby.

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek dłużnika  Takiego wniosku nie może złożyć ani wierzyciel, ani prokurator, ani organizacja społeczna. Postępowania nie może także prowadzić sąd z urzędu. W związku z tym organizacje konsumenckie, a także miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów nie składają wniosków o wszczęcie postępowania upadłościowego.

Wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoznają niektóre wydziały gospodarcze sądów rejonowych. Aby upewnić się, czy wniosek zostanie złożony do właściwego sądu należy zadzwonić do Biura Obsługi Interesanta najbliższego sądu rejonowego, w którym wskazane zostaną istotne informacje o adresie sądu, numerze rachunku bankowego sądu, a po złożeniu wniosku, informacja o aktualnym stanie sprawy.

Pozbawiony braków formalnych wniosek pozwala zaoszczędzić czas zarówno zainteresowanemu jak i sądowi. Jak to zrobić dowiesz się ze specjalnego poradnika przygotowanego przez Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Bezpłatna broszura „Upadłość konsumencka – poradnik” dostępna jest w formie elektronicznej oraz papierowej.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Patrycja Loose, Rzecznik prasowy Ministra Sprawiedliwości  
Tel. 22 52 12 671
E-mail: patrycja

Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK  
Tel. 22 55 60 314
E-mail:

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 18-02-2015 15:24 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 18-02-2015 15:31
Przewiń do góry