Menu pomocnicze
słoneczniki

strategia logo.jpeg

Powiat Namysłowski przystępuje do opracowania „Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023r.” Jest to najważniejszy dokument planistyczny samorządu powiatowego. Będzie określał kluczowe kierunki rozwoju, priorytety i działania strategiczne.

Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023r. zawierać będzie analizę społeczno – gospodarczą, określi misję i wizję Powiatu, zaakcentuje jego moce strony, wskaże strategiczne kierunki rozwoju wraz z najważniejszymi działaniami koniecznymi do zrealizowania. Dokument będzie powstawał przy szerokim udziale mieszkańców Powiatu. Elementem partycypacji społecznej będzie ankieta, ale również konkurs plastyczny dla najmłodszych, którzy również będą mogli w ten sposób przekazać to, jaką mają wizję Powiatu Namysłowskiego w 2023r. Przewidziane są również konsultacje społeczne w formie warsztatów strategicznych, które będą organizowane w gminach powiatu. Będą w nich uczestniczyć przedstawiciele władz samorządowych, liderzy środowisk gospodarczych, organizacji społecznych oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy.

Nad procesem tworzenia strategii czuwać będzie Rada Programowa. Nad zagadnieniami merytorycznymi pracuje Zespół Roboczy, który wspierany będzie przez podzespoły tematyczne.

Prace nad dokumentem potrwają do listopada 2015.

PDFSTRATEGIA_PREZENTACJA.pdf (248,04KB)
 

Opublikował(a):  Data publikacji: 17-02-2015 14:30 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 09-03-2015 10:20
Przewiń do góry