Menu pomocnicze
Kwiaty

Tytuł projektu:

„Promocja Powiatu Namysłowskiego poprzez wydanie Informatora Turystycznego z mapą”

Nr umowy:

01028-6930-UM08402212/14

Program współfinansujący:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Wartość:

Wartość całkowita:

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny:

30 000,00 zł

22 857, 14 zł

7 142,86 zł

Planowany okres realizacji:

Zakończenie 12.2014

Cele projektu:

Promocja walorów turystycznych Powiatu,

Zwiększenie zainteresowania turystów Powiatem,

Zwiększenie ruchu turystycznego na terenie Powiatu i Lokalnej Grupy Działania

Rzeczowy zakres projektu:

- opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i druk Informatora Turystycznego z mapą –  1 000 szt.

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

Wioletta Socha – Kompała

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

077 4103 695

wew.206

centrum@namyslow.pl

077 4103 922

 

Materiały promocyjne wykonane w ramach przedmiotowego projektu będą dystrybuowane podczas różnego rodzaju imprez kulturalnych, targów, wystaw, wymian międzynarodowych. Będą dostępne również w Starostwie Powiatowym:

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu:

Wioletta Socha – Kompała

Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Plac Wolności 12a, pokój 206

Informatory zostaną przekazane również do gmin wchodzących w skład Powiatu Namysłowskiego.

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-02-2015 13:50 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 13-02-2015 08:47
Przewiń do góry