Menu pomocnicze
WIOSNA

Na terenie powiatu namysłowskiego w okresie od 03 lutego 2015r. do 18 lutego 2015r. odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa.

Powiatowa Komisja Lekarska będzie zlokalizowana w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie, 46 – 100 Namysłów, ul. Łączańska nr 1.

Osoby stawiające się do kwalifikacji winny zgłaszać się od godziny 12-tej każdego dnia w celu założenia ewidencji wojskowej a następnie przebadania przez Powiatową Komisję Lekarską.

Terminarz kwalifikacji dla poszczególnych gmin powiatu namysłowskiego:

Gmina

Termin kwalifikacji

(dni robocze)

ilość dni
Świerczów 03 II 0,5
Wilków 03 - 04 II 1,5
Namysłów 05 - 12 II 6
Pokój 13 II 1
Domaszowice 16 II 1
Kobiety 17 II 1
Rezerwa 18 II 1

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zabrać ze sobą:
•    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta);
•    posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
•    aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień;
•    dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki - w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień;
 

SANKCJE KARNE:
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 29-01-2015 08:25 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 02-02-2015 07:51
Przewiń do góry