Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zawierając z operatorem telefonii umowę na czas określony konsument ma prawo wiedzieć, w jakich sytuacjach może być ona rozwiązana przez operatora. Operator nie może też nakładać na abonentów, spóźniających się z płatnościami dodatkowych zryczałtowanych opłat, wyższych niż rzeczywiste koszty podjętych czynności windykacyjnych. UOKiK ukarał Nową Telefonię za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Więcej informacji na stronie: http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11403