Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2015

            W Dzienniku Ustaw RP z 2014r. pod poz. 1595 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.

W rozporządzeniu określono czas trwania kwalifikacji na terytorium RP od dnia 2 lutego 2015r. do dnia 30 kwietnia 2015r.     

Zgodnie z w/w rozporządzeniem do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:


1) mężczyzn urodzonych w 1996 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1991—1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 1994—1995,

które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1991—1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria.

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej w Namysłowie - Szkoła Podstawowa nr 3 w Namysłowie,
ul. Łączańska nr 1.

 

UWAGA

Szczegółowy „Plan kwalifikacji wojskowej w 2015 roku na terenie powiatu namysłowskiego”, z uwzględnieniem poszczególnych gmin i godzin przyjęcia zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Wojewodę Opolskiego.

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 31-12-2014 10:36 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 31-12-2014 11:17
Przewiń do góry