Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

NaglowekRPO-Small.jpeg

Tytuł projektu:

Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Powiecie Namysłowskim

Nr projektu:

WND-RPOP.05.01.02-16-029/09

Nr umowy:

RPOP. 05.01.02-16-029/09-00

Program współfinansujący:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007 – 2013

Wartość:

Wartość całkowita:

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny powiatu :

Dotacja PEFRON oraz subwencja oświatowa

 

987 240,27 zł

283 059,70 zł

514 598,84 zł

189 581,73 zł

Planowany okres realizacji:

Czerwiec 2008 - październik 2009

Cele projektu:

Cel ogólny: Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na poziomie lokalnym, szczególnie w kontekście zwalczania dysproporcji pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w szczególności z terenów wiejskich.

Cele szczegółowe : stanowią korzyści krótko- i długoterminowe, które są udziałem społeczności zdefiniowane jako:

- poprawa warunków nauczania,

- uruchomienie i poprawienie warunków funkcjonowania budynku rehabilitacji,

- poprawa warunków prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej ,

- poszerzenie oferty zajęć pozaszkolnych.

Rzeczowy zakres projektu:

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował remont budynku w którym funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych w skład którego, prócz szkoły podstawowej i gimnazjum, wchodzą również zasadnicza szkoła zawodowa oraz szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Inwestycja była realizowana w 4 etapach:

Etap 1 obejmował;

- roboty ogólnobudowlane

- roboty instalacyjno-sanitarne

- konstrukcja i pokrycie dachu

Etap 2 obejmował:

- roboty ogólnobudowlane

- roboty elektryczne

- instalacja windy zewnętrznej

Etap 3 obejmował

- roboty ogólnobudowlane

- roboty hydrauliczne

- roboty elektryczne

Etap 4

- remont placu

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

Wioletta Socha – Kompała

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Naczelnik Wydziału Promocji
i Rozwoju Powiatu

077 4103 695

wew. 206

wioletta.kompala@namyslow.pl

077 4103 922

 

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 16-12-2014 13:48 Modyfikował(a): Bartosz Podgórski Data modyfikacji: 17-12-2014 07:39
Przewiń do góry