Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Karty parkingowe ważne do 30 czerwca 2015 r.

W związku ze zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1589) informujemy, że przedłużono termin ważności kart parkingowych wydanych przed dniem 1 lipca 2014 r.

Karty wydane przed tą datą zachowują ważność na okres na jaki zostały wydane, lecz nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.