Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

log.png

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia
we wdrażaniu Osi 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu
w ramach realizacji zadań powierzonych przez
Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa Opolskiego

OGŁASZA

VI nabór wniosków do poddziałania 1.1.2. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach

Do udziału w konkursie w terminie od 12.11.2014r. do 26.11.2014r. zaprasza się:

Mikroprzedsiębiorstwa (UWAGA! Nabór skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”)

o dofinansowanie projektów w zakresie:

  1. Dotacji dla mikroprzedsiębiorstw na wydatki inwestycyjne związane z:
  • zakupem oraz unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • zakupem wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją projektu.

Minimalna/maksymalna kwota dofinansowania wynosi od 20 tys. PLN do 300 tys. PLN
Więcej informacji w LPI Brzeg ul. Wyszyńskiego 23, 77 444 17 78, lub na stronie: www.rpo.opolskie.pl  lub podczas
Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

w dniu 13.11.2014r. w Starostwie Powiatowym w Namysłowie
w godz. 9.00 do 12.00

Opublikował(a):  Data publikacji: 13-11-2014 11:42 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 13-11-2014 11:47
Przewiń do góry