Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Będzie potrzebne skierowanie

W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014, poz. 1138), od dnia 1 stycznie 2015 r., aby udać się do lekarza dermatologa i okulisty potrzebne będzie skierowanie od lekarza rodzinnego.
Zmiana nie dotyczy osób zarejestrowanych do poradni w roku 2014, wpisanych na listy oczekujących na udzielenie świadczenia, którym wyznaczono termin wizyty na rok 2015.

Nadal nie obowiązuje skierowanie do lekarza: psychiatry, ginekologa, onkologa i dentysty.

Katarzyna Kuśmierczyk
Naczelnik Wydziału ZS