Menu pomocnicze
Jesień

Zwołuję XLI sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 24 października 2014 r. o godzinie 1300 w restauracji Dworek Różany w Namysłowie przy ul. Oławskiej.

Herb_1.jpeg

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wystąpienie Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej,
  • wprowadzenia „Zasad określających dodatkowe wymagania kandydatów ubiegających się o utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka”,
  • opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę,
  • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego,
  • zatwierdzenia bilansu Powiatu Namysłowskiego za 2013 r.,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 r.,
  • zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r.,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 r.,
  • udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie.
 8. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Powiatu Namysłowskiego za okres styczeń – wrzesień 2014 r.,
 9. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za III kwartały 2014 r. i informacja bieżąca.
 10. Informacje z działalności Wydziału Dróg w I-III kwartale 2014 r., stan dróg powiatowych i obiektów inżynieryjnych na terenie powiatu namysłowskiego.
 11. Informacja na temat naboru do szkół w roku szkolnym 2014/2015 oraz wyników egzaminów maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2013/2014.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wnioski i sprawy różne.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 15. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak

Opublikował(a):  Data publikacji: 17-10-2014 15:16 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 17-10-2014 15:16
Przewiń do góry