Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Znaleziono rower typu damka

OGŁOSZENIE    
Biura Rzeczy Znalezionych
z dnia 16 października 2014r.

W Biurze Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Namysłowie został zdeponowany rower typu damka – znaleziony dnia 04 października 2014r. w Namysłowie przy Boh. Warszawy przy bloku nr 9

Odbiór może nastąpić po określeniu wyglądu i podaniu cech świadczących, że w/w rzecz jest własnością osoby zgłaszającej się do tut. Biura (Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, Biuro Rzeczy Znalezionych, II piętro, pok. 221).

W przypadku braku zgłoszenia się osób zainteresowanych w/w rzecz zostanie przejęta na własność Skarbu Państwa.