Menu pomocnicze
WIOSNA

Wrześniowa sesja Rady Powiatu Namysłowskiego w znacznym stopniu poświęcona była problemowi zapewnienia opieki zdrowotnej osobom z terenu powiatu chorym na cukrzycę. Temat wywołał radny Andrzej Zielonka, który obarczył Wojewodę Opolskiego odpowiedzialnością za brak możliwości utrzymania świadczeń dla diabetyków (osób chorych na cukrzycę) na terenie Namysłowa. Poniżej zamieszczamy oświadczenie w tej sprawie Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego.

Stenogram z nagrania sesji rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 24 września 2014 r.: DOCStenogram XL.doc (53,50KB)

Radny Andrzej Zielonka mówi nieprawdę
w sprawie namysłowskiej diabetologii.

Oświadczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wypowiedzi radnego na sesji Rady Powiatu Namysłowskiego w dniu 24 września.

W związku z wypowiedziami radnego Andrzeja Zielonki na sesji Rady Powiatu Namysłowskiego w dniu 24 września, w których obarczył on Wojewodę Opolskiego odpowiedzialnością za brak możliwości utrzymania świadczeń dla diabetyków (osób chorych na cukrzycę) na terenie Namysłowa, oświadczam co następuje:

  1. Radny A. Zielonka w swoich stwierdzeniach (treść jego wypowiedzi jest dostępna na stronie internetowej powiatu namysłowskiego) posługuje się nieprawdą. Stosowne oświadczenie pracownika Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (OUW), dot. rozmowy, na którą powoływał się radny - PDFOświadczenie pracownika.pdf (29,34KB).
  2. Wojewoda nie tworzy miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy. To podmioty lecznicze – głównie szpitale (samorządowe, resortowe i prywatne) - tworzą takie  miejsca. Jednostka centralna pod nazwą Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie miejsca te zatwierdza.  Po pozytywnej decyzji CMKP Wojewoda – a technicznie w jego imieniu Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia OUW - dwa razy w roku, w marcu i październiku, przeprowadza nabór (postępowanie kwalifikacyjne) na szkolenia specjalizacyjne.  O objęciu miejsca przez lekarza decyduje punktacja uzyskiwana za dorobek naukowy i zawodowy.  Nie ma tu miejsca na tryb uznaniowy.
  3. W  2012 roku w  woj. opolskim w dziedzinie diabetologii dostępne było tylko jedno miejsce na szkolenie specjalizacyjne. Miejsce to utworzył szpital MSW w Opolu. Wymieniany przez radnego Zielonkę lekarz uczestniczył w postępowaniu lecz nie uzyskał wystarczającego wyniku. W kolejnych latach żaden podmiot leczniczy w woj. opolskim nie utworzył ogólnodostępnego miejsca specjalizacyjnego.

Po zapoznaniu się z problemem zwróciłem się do szpitala MSW w Opolu, aby jednostka ta podjęła wysiłek organizacyjny, by utworzyć kolejne miejsce specjalizacyjne. Stosowny wniosek został złożony 29 września br. do CMKP. W przypadku pozytywnej oceny obsadzenie utworzonego miejsca będzie możliwe w trakcie wiosennego postępowania.  Nie daje to jednak gwarancji, że szkolenie specjalizacyjne rozpocznie konkretny lekarz, bo o tym decyduje miejsce na liście rankingowej.

Trzeba nadmienić, że działania na rzecz utworzenia miejsca specjalizacyjnego w zakresie diabetologii podejmuje też Szpital Wojewódzki w Opolu.

Podjęte działania dają szanse rozwiązania problemu. Niemniej należy pamiętać, iż prowadzenie świadczeń z zakresu diabetologii w Namysłowie pozostaje zadaniem tam działających podmiotów systemu ochrony zdrowia, a spożytkowanie tworzonych możliwości specjalizacji będzie w gestii lekarzy zainteresowanych specjalizowaniem się.

Ryszard Wilczyński
Wojewoda Opolski

Opublikował(a):  Data publikacji: 30-09-2014 11:57 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 30-09-2014 12:03
Przewiń do góry