Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Znaleziono rower górski

OGŁOSZENIE    
Biura rzeczy Znalezionych
z dnia 26 września 2014r.  

W Biurze Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Namysłowie został zdeponowany rower górski – znaleziony dnia 07 września 2014r. w Namysłowie przy ul. Jana Pawła II – rozwidlenie dróg namysłów – Opole  - Brzeg

Odbiór może nastąpić po określeniu wyglądu i podaniu cech świadczących, że w/w rzecz jest własnością osoby zgłaszającej się do tut. Biura (Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, Biuro Rzeczy Znalezionych, II piętro, pok. 221).

W przypadku braku zgłoszenia się osób zainteresowanych w/w rzecz zostanie przejęta na własność Skarbu Państwa.