Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

O G Ł O S Z E N I E    
Biura Rzeczy Znalezionych
z dnia 05 września 2014r.

W Biurze Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Namysłowie został zdeponowany telefon komórkowy  – znaleziony dnia 29 sierpnia 2014r. w Namysłowie przy ul. Pl. Wolności (w parku)

Odbiór może nastąpić po określeniu wyglądu i podaniu cech świadczących, że w/w rzecz jest własnością osoby zgłaszającej się do tut. Biura (Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, Biuro Rzeczy Znalezionych, II piętro, pok. 221).

W przypadku braku zgłoszenia się osób zainteresowanych w/w rzecz zostanie przejęta na własność Skarbu Państwa.

Opublikował(a):  Data publikacji: 05-09-2014 15:19 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 05-09-2014 15:19
Przewiń do góry