Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Uwaga! Wzrosty stanu wód

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:43
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 15:10 dnia 02.09.2014 do godz. 15:00 dnia 03.09.2014

Obszar: rzeka Odra (dolnośląskie, opolskie, śląskie)

Przebieg: Odrą od Chałupek przemieszczać się będzie wezbranie spowodowane opadami deszczu, które wystąpiły w zlewni górnej Odry. W fazie wznoszenia możliwe są lokalnie gwałtowne wzrosty stanów wody (około 100 cm).

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: Na skanalizowanym odcinku Odry na przebieg wezbrania może mieć wpływ praca jazów.