Menu pomocnicze
WIOSNA

Logo.png

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzegu

zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji
na otwarcie działalności gospodarczej do 40 000 zł,-

na spotkanie informacyjne w dniu 14 sierpnia 2014r. o godz. 12.00

do Starostwa Powiatowego w Namysłowie – (sala konferencyjna II piętro),
Plac Wolności 12A

Nabory wniosków prowadzone będą przez trzech operatorów wyłonionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach działania 6.2

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

  1. Stowarzyszenie Promocja Przedsiebiorczości w Opolu
  2. Uniwersytet Opolski w Opolu
  3. Consultor Sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach  

W ramach projektu możliwe będzie wsparcie osób zamieszkujących woj. opolskie. Projekt jest w całości skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia/nieaktywnych zawodowo i jednocześnie należących do jednej z grup znajdującej się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób w wieku 18 – 30 lat i/lub niepełnosprawnych i/lub długotrwale bezrobotnych i/lub w wieku powyżej 50 roku życia i/lub osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Projekt zapewnia realizacje trzech form wsparcia, tj. szkolenia , jednorazowa dotacja inwestycyjna  oraz wsparcie pomostowe przez okres 6/12 mc. 

Więcej informacji i rekrutacja:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzegu ul. Wyszyńskiego 23  p. I tel. 77 444 17 78 ; 77 444 1202 lpi.brzeg@opolskie.pl

Opublikował(a): Robert Kupniewski Data publikacji: 07-08-2014 12:48 Modyfikował(a): Robert Kupniewski Data modyfikacji: 07-08-2014 14:02
Przewiń do góry