Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Znaleziono telefon SAMSUNG

OGŁOSZENIE
Biura Rzeczy Znalezionych
z dnia 28 lipca 2014r.

W Biurze Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Namysłowie został zdeponowany telefon SAMSUNG, znaleziony 23 lipca 2014r. – w Namysłowie, ul. Reymonta  (rejon sklepu EKO na placu zabaw – pod ławką).

Odbiór może nastąpić po określeniu wyglądu i podaniu cech świadczących, że w/w rzecz jest własnością osoby zgłaszającej się do tut. Biura (Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A, Biuro Rzeczy Znalezionych, II piętro, pokój nr 221).

W przypadku braku zgłoszenia się osób zainteresowanych w/w rzecz zostanie przejęta na własność Skarbu Państwa.