Menu pomocnicze
WIOSNA

Zwołuję XXXIX sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 11 czerwca 2014 r. o godzinie 1500 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Herb_1.jpeg

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wykonanie budżetu za 2013 rok – absolutorium dla Zarządu Powiatu. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok,
  • absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2013.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2014-2015,
  • wydania opinii dotyczącej planowanego zbycia nieruchomości rolnej położonej w Namysłowie,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku,
  • udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Biestrzykowice – Miodary 2014 roku,
  • udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach w 2014 roku.
 8. Informacja z działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie.
 9. Ocena stanu sanitarnego w Powiecie Namysłowskim za rok 2013.
 10. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2013 r.
 11. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego za 2013 rok.
 12. Informacja o funkcjonowaniu oświaty oraz realizacji projektów unijnych w roku szkolnym 2013/2014.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski i sprawy różne.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 16. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak

Opublikował(a):  Data publikacji: 09-06-2014 09:15 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 09-06-2014 09:19
Przewiń do góry