Menu pomocnicze
WIOSNA

Informacja dotycząca ważności decyzji
w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Marszałek Województwa Opolskiego uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) z dniem 23 stycznia 2015r. tracą ważność decyzje wydane przed dniem 23 stycznia 2013r, tj.:

  1. Zezwolenia na zbieranie,
  2. Zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
  3. Decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Do dnia 23 stycznia 2015r. należy uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania,  zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Niniejsza informacja dot. decyzji wydanych przez:

  • Marszałka województwa
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  • Starostę

Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie stosują się do wymagań ustawy o odpadach i nie uzyskują do 23 stycznia 2015 r. odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa - bez wymaganego zezwolenia.

Opublikował(a):  Data publikacji: 15-05-2014 10:50 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 01-10-2014 10:45
Przewiń do góry