Menu pomocnicze
Jesień

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Namysłowie organizuje debatę społeczną w tematyce stanu bezpieczeństwa w powiecie namysłowskim z udziałem Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Debata odbędzie się w dniu 16 maja br. (piątek ) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie
przy ul. Plac Wolności 12 A.

Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia jest zaprezentowanie aktualnego stanu bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na terenie naszego powiatu, wymiana doświadczeń pomiędzy mieszkańcami a przedstawicielami władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz instytucji i organizacji związanych z działalnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa w RD. Celem głównym debaty jest przyjęcie konstruktywnych wniosków w zakresie bezpieczeństwa lokalnego oraz zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych.

 

PROGRAM DEBATY :

 

Temat:  Debata nt. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w powiecie namysłowskim

 

Miejsce: Namysłów, ul. Plac Wolności 12a , 46-100 Namysłów

 

Data: 16 maj  2014 r. godz. 10.00

 

godz. 10.00 – 10.10

otwarcie spotkania, przywitanie przybyłych gości, wprowadzenie do debaty. Prezentacja programu i tematyki debaty.

mł.insp. Zbigniew Dychus – Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie

Starosta Namysłowski -  Julian Kruszyński

godz. 10:10 – 10:30

„ Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”

aktualny stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, analiza statystyki w zdarzeniach drogowych 2013r oraz I kwartał 2014r. Kierunki zmian w przepisach RD, nowe wyzwania

Prowadzący: p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie kom. M.Florianowicz

godz. 10:30-10:40

„Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym- profilaktyka”

Profilaktyka, podejmowane czynności zmierzających do przeciwdziałania i zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom w RD występującym na terenie powiatu. Ocena dotychczasowej współpracy z  podmiotami poza policyjnymi. Problematyka zgłaszana przez społeczność lokalną, podejmowane czynności zmierzających do ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań.

Prowadzący: Asystent ds. Prasowo-Informacyjnych KPP Namysłów asp.K.Ulbrych

godz.10:40-11:10

„ Ocena wypadków i zdarzeń w RD na drogach woj. opolskiego w 2013 r”

Założenia wojewódzkiego programu BRD. Analiza zdawalności na kierowców z powiatu namysłowskiego za I kwartał 2014 r.

Prowadzący:  Sekretarz WORD w Opolu H.Dojka

Godz.11:10-11:30

„ Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych powiatu namysłowskiego„

Prowadzący: Prelegent Wydział Dróg Starostwo Powiatowe w Namysłowie

Godz.11:30-11:50

Problematyka dotycząca parkowania na terenie miasta

Kwestie sporne dotyczące przepisów obowiązujących w strefie zamieszkania.

Prowadzący: Komendant Straży Miejskiej K.Jankowiak

Godz.11:50-12:10

„ Panel Dyskusyjny”

wypracowanie wspólnych metod działania oraz przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia występujących zagrożeń, zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa w RD na drogach powiatu namysłowskiego.

Godz.12:10

- Zakończenie i podsumowanie debaty

- Przyjęcie wniosków

mł.insp.Zbigniew Dychus – Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-05-2014 08:48 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 12-05-2014 08:52
Przewiń do góry