Menu pomocnicze
WIOSNA

logo.png

Inwestujemy w Twoją przyszłość

Promocja Województwa Opolskiego jest realizowana w ramach projektu „Opolskie kwitnące muzycznie III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu:

„Opolskie kwitnące muzycznie III”

Nr decyzji:

Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji projektu „Opolskie kwitnące muzycznie III”  z dnia 28.02.2014r.

Program współfinansujący:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Wartość:

Wartość całkowita:

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny:

 

35 294,12 zł

30 000,00 zł

5 294,12 zł

Cele projektu:

Celem projektu jest promocja Województwa Opolskiego w ramach poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 poprzez organizację imprezy promocyjnej w Namysłowie (Rodzinny Piknik Europejski 04.05.2014r.)

Rzeczowy zakres projektu:

- honoraria dla artystów,

- wynajęcie i montaż estrady, sprzętu i urządzeń scenicznych podczas imprezy

- zabezpieczenie medyczne imprezy

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

Wioletta Socha – Kompała

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

077 4103 695

wew.206

centrum@namyslow.pl

077 4103 922

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 08-05-2014 09:41 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 20-08-2014 07:55
Przewiń do góry