Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

Zwołuję XXXVIII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 30 kwietnia 2014 r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego,
  2. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie,
  3. likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
   w Namysłowie wchodzącego w skład Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego,
  4. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 roku,
  5. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku,
  6. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowicach
   w 2014 roku,
  7. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalowicach
   w 2014 roku.
 7. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za I kwartał 2014 r.
 8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Weterynarii za rok 2013.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Powiatu Namysłowskiego.
 10. Informacja z działalności Wydziału Dróg za rok 2013. Ocena zimowego utrzymania dróg w sezonie 2013/2014.
 11. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu, współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013”.
 12. Informacja w zakresie wspierania finansowego sportu, kultury i zabytków na terenie Powiatu Namysłowskiego za rok 2013.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski i sprawy różne.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 16. Zakończenie sesji.

 

     Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak

Opublikował(a):  Data publikacji: 24-04-2014 07:51 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-04-2014 07:53
Przewiń do góry