Menu pomocnicze
Jesień

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego we współpracy z biurem Pani Danuty Jazłowieckiej – Posłanki do Parlamentu Europejskiego ogłaszają konkurs fotograficzny „Jak zmienia się Opolskie dzięki Funduszom Europejskim – II edycja”. Prace można zgłaszać do 6 czerwca 2014 r.

Tematem konkursu jest prezentacja efektów wdrażania funduszy europejskich oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu mieszkańców regionu dzięki realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, widzianych obiektywem aparatu.

Prace zgłaszane do konkursu powinny w sposób ciekawy i oryginalny ukazywać realizowane i/lub zrealizowane projekty w ramach funduszy europejskich w województwie opolskim, poprzez przedstawienie np.:
Obiektów oraz przedsięwzięć dofinansowanych w ramach funduszy europejskich na różnych etapach ich realizacji,
Ludzi zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i/lub uczestniczących w projektach i/lub korzystających z efektów wdrażania funduszy europejskich,
Codziennego użytkowania obiektów i inwestycji dofinansowanych w ramach funduszy europejskich,
Innych działań prowadzonych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd studyjny do Brukseli dodatkowo nagrodami w konkursie są aparat fotograficzny i akcesoria fotograficzne.

Aby wziąć udział w Konkursie należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu i w terminie od 24.03.2014 do 06.06.2014 r. przesłać fotografie w wersji elektronicznej nagrane na płytę CD/DVD oraz wymagane dokumenty zgłoszeniowe, pocztą lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych,
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych
ul. Piastowska 14,
45-082 Opole
z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”

lub przesłać je adres poczty e-mail: wpisując w temacie wiadomości „Konkurs fotograficzny”.

Regulamin Konkursu znajduje się na stronie Konkursu www.konkurs-foto.opolskie.pl oraz stronie www.opolskie.pl

Opublikował(a):  Data publikacji: 25-03-2014 15:08 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 25-03-2014 15:08
Przewiń do góry