Menu pomocnicze
WIOSNA

Zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 26 marca 2014 r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Herb_1.jpeg

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego,
  • przystąpienia do Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno,
  • udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Św. Marcina w Strzelcach,
  • udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju,
  • udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie,
  • udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego,
  • zmiany Uchwały Nr XXXIV/287/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2014 roku,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2014 roku,
  • przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie w 2014 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie za rok 2013.
 8. Sprawozdanie z działalności Domu Dziecka w Namysłowie za rok 2013.
 9. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej „Promyk” za rok 2013.
 10. Informacja o realizacji zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim za rok 2013.
 11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2013 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2013.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski i sprawy różne.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 16. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak

Opublikował(a):  Data publikacji: 20-03-2014 10:14 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 20-03-2014 10:15
Przewiń do góry