Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NCZ S.A., które odbyło się 18 lutego br., zdecydowało o upoważnieniu Rady Nadzorczej szpitala do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Akcjonariusze podjęli też kolejną próbę podniesienia kapitału zakładowego spółki.

Decyzja o upoważnieniu Rady Nadzorczej do przeprowadzenia kwalifikacji na stanowisko szefa szpitala została przegłosowana większością głosów powiatu namysłowskiego. Pozostali akcjonariusze byli przeciwni ogłaszaniu na chwilę obecną konkursu.
Podczas trwania obrad burmistrz Krzysztof Kuchczyński, reprezentujący gminę Namysłów, oświadczył, że nie zamierza wypowiadać się w tej sprawie do momentu wyrównania udziałów w spółce między powiatem a gminą.

Propozycję burmistrza również były rozpatrywane podczas nadzwyczajnego walnego. Zakładały one, że za kwotę 25 tys. zł gmina zrówna się udziałami z powiatem. Następnie zostanie podwyższony kapitał spółki z 662 tys. zł do 1 mln 324 tys. zł. Propozycje te nie zostały zaakceptowane przez akcjonariusza większościowego - powiat namysłowski. - Propozycje burmistrza nie prowadzą do wyeliminowania dotychczasowych nieporozumień - tłumaczy starosta Julian Kruszyński - Oznaczają bowiem, że w sytuacjach spornych głos decydujący mieliby akcjonariusze mniejszościowi, czyli gminy: Domaszowice, Pokój, Świerczów i Wilków, które dysponują łącznie zaledwie niespełna 2 proc. akcji. Tu należy nadmienić, że akcjonariusze ci od momentu założenia spółki nie dołożyli do namysłowskiego szpitala ani złotówki, kiedy powiat co roku, do 2025 r., spłaca 330 tys. zł zobowiązań zaciągniętych na inwestycje w placówce.

By rozwiązać patową sytuację starosta zwrócił się do burmistrza z propozycjami - Zaproponowałem, by gmina wykupiła od powiatu cały pakiet akcji lub odwrotnie, by zgodziła się na wykupienie przez powiat akcji należących obecnie do gminy Namysłów – mówi starosta Kruszyński -  Propozycje te niestety nie zyskały akceptacji burmistrza, a szkoda, bowiem tylko pełna odpowiedzialność po stronie jednego właściciela za przyszłość spółki gwarantuje stabilność zarządzania, określenie efektywnej strategii funkcjonowania i zamknięcie targów politycznych wokół szpitala.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 14-03-2014 14:37 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 14-03-2014 14:38
Przewiń do góry