Menu pomocnicze
WIOSNA

Budżet powiatu namysłowskiego na 2014 rok zakłada liczne inwestycje na łączną kwotę 3 mln 45 tys. zł. W tym także na remonty dróg powiatowych za 1,6 mln złotych.

Przebudowy doczekają się drogi na odcinku Kowalowice - Głuszyna, Głuszyna - Smogorzów, Jagienna - Kozuby, Barzyna - Ligota Książęca oraz odcinek ulicy Sycowskiej w Namysłowie. Roboty będą polegały na wykonaniu nowej nawierzchni oraz poboczy. Odtworzone zostaną także rowy wzdłuż wspomnianych dróg.

W Zawiści i w Smogorzowie wzdłuż dróg powiatowych powstaną nowe chodniki. Ponadto w tym roku zostanie przygotowana dokumentacja na remont ulicy Braterskiej w Namysłowie (od drogi wojewódzkiej do granicy miasta) oraz drogi powiatowej w Jakubowicach. Potrzebne dokumenty zostaną też sporządzone na budowę ciągu pieszo - rowerowego przy drodze Ligota Książęca - Mikowice.

- Jeśli uda się nam zaoszczędzić pieniądze, to jeszcze w tym roku chcielibyśmy zrealizować projekty, na które przygotujemy dokumentację - podkreśla Paweł Cholaś, członek Zarządu Powiatu.

Nie tylko inwestycje drogowe zostały ujęte w planach budżetowych. Przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego termomodernizacji doczekają się budynki: Domu Dziecka, Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Ta ostatnia placówka zostanie również rozbudowana.

W budynku przy Pl. Wolności 1, gdzie znajduje się Urząd Skarbowy oraz Powiatowy Urząd Pracy zostanie zamontowana winda zewnętrzna. Zakładany koszt tego przedsięwzięcia to 250 tys. zł. 110 tys. zł zarezerwowano na wykonanie dokumentacji technicznej w ramach projektu strategicznego „Ochrona, promocja i rozwój zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych w obszarze Stobrawskiej Strefy”.

W budżecie na rok 2014 założono również wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy boisk sportowych przy „Ogólniaku” i „Mechaniku”. W liceum ponadto zaplanowana jest przebudowa, mająca na celu przystosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych.

Dochody powiatu namysłowskiego mają wynieść w tym roku 45 mln 662 tys. 154 zł. Na wydatki radni zdecydowali przeznaczyć 44 mln 265 tys. 26 zł. Nadwyżkę, w wysokości 1 mln 397 tys. 128 zł postanowiono przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 14-03-2014 12:32 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 14-03-2014 12:32
Przewiń do góry