Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/12/2013
Starosty Namysłowskiego
z dnia 16.12.2013  r.
w sprawie przygotowania sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kuźnicy Dąbrowskiej

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Forma zbycia

Cena nieruchomości  w zł

Kuźnica Dąbrowska

Gmina Świerczów

Działka nr ewid. 24

 k. m. 1

KW- OP1U/00053278/5

0.0658 ha
 

Działka zabudowana o kształcie regularnym nieogrodzona i niezagospodarowana, przylegająca do drogi gruntowej. W otoczeniu działki sieć elektroenergetyczna i wodociąg.

Na działce usytuowany jest budynek mieszkalny murowany z 1900 r., wpisany do gminnej ewidencji zabytków o pow. użytkowej 73 m, dwukondygnacyjny składający się z: trzech pokoi, kuchni i klatki schodowej. Dom kryty dachem dwuspadowym drewnianym krytym dachówką wymagającym naprawy. Stropy i schody uszkodzone, stolarka drzwiowa, okienna i podłogi zniszczone, zdewastowana instalacja elektryczna, brak przyłącza wodociągu. Dom od wielu lat niezamieszkany w złym stanie technicznym

 

 

 

Teren zabudowy zagrodowej

Przetarg nieograniczony

43550.00 zł

Cena sprzedaży zostanie powiększona o koszty przygotowana nieruchomości do sprzedaży

 

 

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego na okres 21 dnia t. j. od dnia 12.03.2014 r. do dnia 01.04.2014 r.
Informacja o wywieszeniu została podana do publicznej wiadomości w gazecie "Nasz Powiat Namysłowski" oraz na stronie internetowej www.namyslow.pl     
Osobom wymienionym w art. 34, ust. 1, pkt 1  i2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości jeżeli zgłoszą wniosek do dnia 23.04.2014 r..

Starosta Namysłowski
Julian Kruszyński

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-03-2014 08:49 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 12-03-2014 08:49
Przewiń do góry