Menu pomocnicze
Jesień

start.png

Dobry start

Powiat Namysłowski

Plac Wolności 12a

46-100 Namysłów

tel. +48-77-410-36-95

fax. +48-77-410-39-22

www.namyslow.pl

logo.png

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Tytuł projektu

Dobry start

Numer projektu

POKL.09.01.02-16-014/2013

Numer umowy

POKL.09.01.02-16-014/13-00

Program współfinansujący

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wartość projektu

Całkowita wartość

Dofinansowanie

202 916,00 zł

174 478,60 zł

Planowany okres realizacji

01.01.2014 – 31.12.2014

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów I i II LO w Namysłowie poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej obu szkół ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, doradztwa zawodowego oraz opieki psychologicznej.

Cele szczegółowe

 1. Poprawa jakości oraz dostępności zajęć wyrównawczych I i II LO w Namysłowie, a także pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych oraz nauk matematyczno – przyrodniczych.
 2. Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów I i II LO w Namysłowie ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących korzyści płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej.
 3. Poprawa jakości oraz dostępności opieki psychologiczno – pedagogicznej uczniów I i II LO w Namysłowie ukierunkowanej na warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne.
 4. Poprawa zdolności efektywnego planowania i zarządzania dyrektorów I i II LO w Namysłowie

Rzeczowy zakres projektu

 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego i j. polskiego.
 2. Wyjazdy na filmy anglojęzyczne, niemieckojęzyczne i francuskojęzyczne.
 3. Zajęcia pozalekcyjne z matematyki, analizy matematycznej, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, fizyki, chemii, biologii, WOS-u, historii i przedsiębiorczości.
 4. Wyjazd na Targi Poznańskie lub Giełdę Papierów Wartościowych.
 5. Zajęcia teatralne wraz z wyjazdem do teatru.
 6. Innowacyjne zajęcia łączone z matematyki i fizyki, a także historii i WOS-u
 7. Wycieczki do Sejmu i Senatu, a także do Parlamentu Europejskiego.
 8. Szkolenia dla kadry kierowniczej obu szkół.

Informacji o projekcie udziela:

Błażej Jaroszewski

Inspektor Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

tel. 077 410 36 95 wew. 204

fax. 077 410 39 22

DOCzapytanie ofertowe nr 1 II ang, niem, pol, mat.doc (217,50KB)

DOCzapytanie ofertowe nr 2 II ang, niem, pol.doc (148,50KB)

DOCzapytanie ofertowe nr 3 wyżywienie.doc (160,50KB)

DOCzapytanie ofertowe nr 4 transport.doc (176,50KB)

DOCzapytanie ofertowe nr 5 I ang, mat, chem, przeds.doc (185,00KB)

DOCzapytanie ofertowe nr 6 I franc.doc (142,50KB)

DOCzapytanie ofertowe nr 7 I WOS.doc (145,00KB)

DOCzapytanie ofertowe nr 8 I tablice.doc (131,50KB)

DOCzapytanie ofertowe nr 9 I zajęcia teatralne.doc (179,50KB)

PDFprotokół j. ang, j. niem., j. pol..pdf (691,84KB)

PDFprotokół j. angielski.pdf (651,84KB)

PDFprotokół j. polski tablice.pdf (611,84KB)

PDFprotokół nagłośnienie i oświetlenie.pdf (621,84KB)

PDFprotokół transport.pdf (621,84KB)

PDFprotokół wyżywienie.pdf (621,84KB)

PDFprotokół zajęcia w II LO.pdf (621,84KB)

PDFprotokół dot. pozostałych pomocy dydaktycznych.pdf (621,84KB)

DOCzapytanie ofertowe materiały biurowe.doc (180,00KB)

DOCzapytanie ofertowe materiały biurowe 2.doc (145,00KB)

PDFprotokół materiały biurowe 2.pdf (571,84KB)

PDFprotokół materiały biurowe.pdf (581,84KB)

DOCzapytanie ofertowe nr 10 I zajęcia teatralne.doc (159,00KB)

DOCzapytanie ofertowe nr 11 I mat, chem, przeds, WOS, franc.doc (188,50KB)

PDFprotokół - mat, chem, przeds, WOS, franc.pdf (641,84KB)

PDFprotokół - zajęcia teatralne.pdf (601,84KB)

DOCzapytanie ofertowe nr 12 - Szkolenia.doc (141,50KB)

PDFprotokół - szkolenia.PDF (1,05MB)

DOCzapytanie ofertowe nr 13 szkolenia II.doc (141,50KB)

PDFprotokół - szkolenia II.pdf (571,84KB)

DOCzapytanie ofertowe nr 14 broszura.doc (142,00KB)

DOCzapytanie ofertowe nr 15 materiały biurowe 3.doc (158,00KB)

PDFprotokół - broszura.PDF (1,03MB)

PDFprotokół materiały biurowe 3.PDF (1,14MB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 20-02-2014 14:03 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 05-12-2014 13:19
Przewiń do góry