Menu pomocnicze
Wiosna już tuż tuż ;-)

start.png

Dobry start

Powiat Namysłowski

Plac Wolności 12a

46-100 Namysłów

tel. +48-77-410-36-95

fax. +48-77-410-39-22

www.namyslow.pl

logo.png

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Tytuł projektu

Dobry start

Numer projektu

POKL.09.01.02-16-014/2013

Numer umowy

POKL.09.01.02-16-014/13-00

Program współfinansujący

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wartość projektu

Całkowita wartość

Dofinansowanie

202 916,00 zł

174 478,60 zł

Planowany okres realizacji

01.01.2014 – 31.12.2014

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów I i II LO w Namysłowie poprzez podniesienie jakości oferty edukacyjnej obu szkół ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, doradztwa zawodowego oraz opieki psychologicznej.

Cele szczegółowe

 1. Poprawa jakości oraz dostępności zajęć wyrównawczych I i II LO w Namysłowie, a także pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych oraz nauk matematyczno – przyrodniczych.
 2. Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów I i II LO w Namysłowie ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących korzyści płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej.
 3. Poprawa jakości oraz dostępności opieki psychologiczno – pedagogicznej uczniów I i II LO w Namysłowie ukierunkowanej na warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne.
 4. Poprawa zdolności efektywnego planowania i zarządzania dyrektorów I i II LO w Namysłowie

Rzeczowy zakres projektu

 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego i j. polskiego.
 2. Wyjazdy na filmy anglojęzyczne, niemieckojęzyczne i francuskojęzyczne.
 3. Zajęcia pozalekcyjne z matematyki, analizy matematycznej, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, fizyki, chemii, biologii, WOS-u, historii i przedsiębiorczości.
 4. Wyjazd na Targi Poznańskie lub Giełdę Papierów Wartościowych.
 5. Zajęcia teatralne wraz z wyjazdem do teatru.
 6. Innowacyjne zajęcia łączone z matematyki i fizyki, a także historii i WOS-u
 7. Wycieczki do Sejmu i Senatu, a także do Parlamentu Europejskiego.
 8. Szkolenia dla kadry kierowniczej obu szkół.

Informacji o projekcie udziela:

Błażej Jaroszewski

Inspektor Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

tel. 077 410 36 95 wew. 204

fax. 077 410 39 22

DOCzapytanie ofertowe nr 1 II ang, niem, pol, mat.doc

DOCzapytanie ofertowe nr 2 II ang, niem, pol.doc

DOCzapytanie ofertowe nr 3 wyżywienie.doc

DOCzapytanie ofertowe nr 4 transport.doc

DOCzapytanie ofertowe nr 5 I ang, mat, chem, przeds.doc

DOCzapytanie ofertowe nr 6 I franc.doc

DOCzapytanie ofertowe nr 7 I WOS.doc

DOCzapytanie ofertowe nr 8 I tablice.doc

DOCzapytanie ofertowe nr 9 I zajęcia teatralne.doc

PDFprotokół j. ang, j. niem., j. pol..pdf

PDFprotokół j. angielski.pdf

PDFprotokół j. polski tablice.pdf

PDFprotokół nagłośnienie i oświetlenie.pdf

PDFprotokół transport.pdf

PDFprotokół wyżywienie.pdf

PDFprotokół zajęcia w II LO.pdf

PDFprotokół dot. pozostałych pomocy dydaktycznych.pdf

DOCzapytanie ofertowe materiały biurowe.doc

DOCzapytanie ofertowe materiały biurowe 2.doc

PDFprotokół materiały biurowe 2.pdf

PDFprotokół materiały biurowe.pdf

DOCzapytanie ofertowe nr 10 I zajęcia teatralne.doc

DOCzapytanie ofertowe nr 11 I mat, chem, przeds, WOS, franc.doc

PDFprotokół - mat, chem, przeds, WOS, franc.pdf

PDFprotokół - zajęcia teatralne.pdf

DOCzapytanie ofertowe nr 12 - Szkolenia.doc

PDFprotokół - szkolenia.PDF

DOCzapytanie ofertowe nr 13 szkolenia II.doc

PDFprotokół - szkolenia II.pdf

DOCzapytanie ofertowe nr 14 broszura.doc

DOCzapytanie ofertowe nr 15 materiały biurowe 3.doc

PDFprotokół - broszura.PDF

PDFprotokół materiały biurowe 3.PDF

Opublikował(a):  Data publikacji: 20-02-2014 14:03 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 05-12-2014 13:19
Przewiń do góry