Menu pomocnicze
WIOSNA

Zwołuję XXXVI sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 26 lutego 2014 r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Herb_1.jpeg

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zamiaru likwidacji szkoły wchodzącej w skład Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie,
  • przystąpienia Powiatu Namysłowskiego do Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Stobrawski Zielony Szlak”.
 7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena sytuacji kryminalno – porządkowej i stanu zagrożenia na terenie powiatu namysłowskiego w 2013 roku.
 8. Ocena stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2013.
 9. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Namysłowie za 2013 rok.
 10. Sprawozdanie z funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie w roku 2013.
 11. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu geodezji, kartografii oraz gospodarowania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym dla obszaru Powiatu Namysłowskiego za rok 2013.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wnioski i sprawy różne.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 15. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-02-2014 14:26 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 19-02-2014 14:27
Przewiń do góry