Menu pomocnicze
WIOSNA

Zwołuję XXXV sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 29 stycznia 2014r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Herb_1.jpeg

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja nt. opieki i wsparcia osób starszych w regionie.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
  • przyjęcia Powiatowego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2014 – 2015,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2014 r.
 8. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.
 9. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia o wykonaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2013 r. oraz kontrakt na 2014 rok. Kształtowanie polityki spółki NCZ w 2014 r.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wnioski i sprawy różne.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Opublikował(a):  Data publikacji: 27-01-2014 12:18 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 27-01-2014 12:18
Przewiń do góry