Menu pomocnicze
WIOSNA

Projekt Powiatu Namysłowskiego - Ochrona, promocja i rozwój zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru Stobrawskiej Strefy, współtworzony w partnerstwie z gminami (Namysłów, Wilków, Domaszowice, Świerczów, Pokój, Dobrzeń Wielki, Łubniany, Murów, Popielów) oraz 19 parafiami rzymskokatolickimi został zaproponowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie zostało wpisane na listę planowanych tzw. projektów indykatywnych, czyli priorytetowych z punktu wiedzenia ich znaczenia dla całego województwa opolskiego. Proponowana, szacunkowa wartość dofinansowania określona została na kwotę 8,4 mln euro, czyli ok. 35 mln zł.

Podstawowym celem projektu będzie ochrona, promocja i rozwój dóbr kultury i przyrody, znajdujących się na obszarze tzw. Stobrawskiej Strefy, czyli terenie utworzonym przez wymienione gminy partnerskie i Powiat Namysłowski. Projektowane inwestycje służyć będą ochronie dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w zakresie zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków czy przeciwdziałaniu kradzieży, a także renowacji najcenniejszych obiektów. Realizacja projektu wpłynie również na ochronę zasobów naturalnych poprzez m.in. właściwe rozprowadzenie ruchu odwiedzających. Udostępnienie i promocja cennych przyrodniczo obszarów i obiektów zabytkowych ma przyciągnąć turystów i pobudzić aktywność przedsiębiorców, którzy działają w sferze usług okołoturystycznych. Dzięki powstałej infrastrukturze, m in. szlaki, miejsca przystankowe, punkty obserwacyjne, system informacji turyści w pełni będą mogli korzystać z możliwości aktywnego wypoczynku.

Aktualnie trwają prace koncepcyjne i planistyczne związane z doprecyzowaniem zadań planowanych przez poszczególnych partnerów.
Przedsięwzięcie będzie największym w historii projektem realizowanym przez Powiat Namysłowski - zarówno pod względem zakresu planowanych inwestycji, ich wartości, liczby partnerów jak i zasięgu terytorialnego.

Wioletta Socha-Kompała
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

Opublikował(a):  Data publikacji: 27-01-2014 11:31 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 27-01-2014 11:31
Przewiń do góry