Menu pomocnicze
Jesień

logo_PCPR.jpeg

REKRUTACJA DO PROJEKTU
„Wspólnymi siłami ku samodzielności”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie ogłasza nabór na 2014 r. osób niepełnosprawnych do udziału w VII edycji projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”, który realizowany będzie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

 • są w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata),                                                               
 • są mieszkańcami Powiatu Namysłowskiego,                                                                                
 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inne orzeczenie równoważne, 
 • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w PCPR w Namysłowie.   

W ramach projektu zorganizowane będą m.in. następujące formy wsparcia:                                          

 • kursy/szkolenia umożliwiające zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny, 
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • spotkanie z psychologiem,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,                                                        
 • poradnictwo oraz wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych,
 • imprezy integracyjno-edukacyjne (m.in. wyjazd do teatru).

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie i spełniających powyższe kryteria zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, pok. 18 lub 203, w terminie do 28 lutego 2014 r.                                       

Kontakt telefoniczny pod numerem 77 4 105 193 wew. 166, 168, 203.

Wszystkie organizowane formy wsparcia są bezpłatne

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Namysłowie
Ryszard Kalis

Opublikował(a):  Data publikacji: 16-01-2014 09:37 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 16-01-2014 09:37
Przewiń do góry