Menu pomocnicze
WIOSNA

RCKU logo.jpeg

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie organizuje w ramach projektu „Kluczowo wykwalifikowani” darmowe kursy komputerowe ECDL e-Citizen + ECDL WebStarter oraz e-Citizen + ECDL Core.

Osoby chętne do uczestnictwa w kursie muszą spełniać następujące wymagania:

 • być aktywne zawodowo (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, mianowania, powołania, wyboru). Okres zatrudnienia musi pokrywać się z czasem szkolenia.
 • znajdować się w przedziale wiekowym od 25 lat do 64 lat.
 • maksymalnie posiadać wykształcenie średnie (tj. niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie).
 • w jednej grupie szkoleniowej mogą znaleźć się co najwyżej 2 osoby z jednego miejsca pracy.
 • zamieszkiwać na terenie województwa opolskiego.

Kurs rozpocznie się jeszcze w styczniu 2014 roku.
Więcej informacji w sekretariacie Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego
bądź pod numerem telefonu (+48 77) 4 100-802.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Core (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, baz danych czy też sieci komputerowej, przygotowywanie prezentacji. Weryfikacja tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.
Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych;
 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami;
 3. Przetwarzanie tekstów;
 4. Arkusze kalkulacyjne;
 5. Użytkowanie baz danych;
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna;
 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

ECDL e-Citizen

e-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel) jest doskonałym certyfikatem, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej.
e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać Internet w maksymalnym stopniu poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Zawiera tematykę dotyczącą załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.
Trzy bloki tematyczne:

 • Umiejętności podstawowe;
 • Wyszukiwanie informacji;
 • E-Uczestnictwo.

Aby uzyskać certyfikat e-Citizen (e-Obywatel) należy zdać jeden egzamin praktyczny. Egzamin trwa 45 minut.

ECDL WebStarter - przygotowuje kandydata do zrozumienia koncepcji kodu publikowanych stron i do samodzielnego stworzenia strony internetowej.
Kandydat musi rozumieć podstawowe zasady języka HTML i być gotowy do przygotowania prostego kodu. W dodatku kandydat powinien potrafić używać edytora stron WWW, formatować tekst, używać ramek i tworzyć formularze oraz tabele. Kandydat powinien potrafić publikować stronę w Internecie. W dodatku kandydat powinien umiejętnie posługiwać się obrazami na stronach WWW i dobrze rozumieć zagadnienia oraz prawo związane z publikowaniem stron internetowych. Wymagane do przystąpienia do tego modułu są kluczowe umiejętności takie jak otwieranie i zamykanie plików oraz  praca z komputerem.
Bloki tematyczne:

 • Koncept strony;
 • HTML;
 • Edytor HTML;
 • Obrazy;
 • Publikowanie strony;
 • Prawo i ochrona.
Opublikował(a):  Data publikacji: 09-01-2014 13:26 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 09-01-2014 13:26
Przewiń do góry