Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

naglowek.png

Tytuł projektu:

Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Namysłowskim

Nr projektu:

WND-RPOP.04.03.00-16-012/13

Nr umowy:

RPOP.04.03.00-16-012/13-00

Program współfinansujący:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego

2007 – 2013

Wartość:

Wartość całkowita:

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny:

885 100,18

424 070,78

461 028,90

Planowany okres realizacji:

styczeń – grudzień 2014

Cele projektu:

- poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłów i gazów,

- racjonalizacja gospodarki cieplnej w 3 budynkach użyteczności publicznej w Namysłowie,

- zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury publicznej,

- zmniejszenie strat ciepła na etapie jego przesyłu i wykorzystania;

Rzeczowy zakres projektu:

3 budynki objęte termomodernizacją:

budynek Domu Dziecka w Namysłowie:

- docieplenie ścian zewnętrznych i dachu,

- wymiana okien i drzwi,

- montaż instalacji solarnej na potrzeby przygotowania c.w.u.;

budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie:

- docieplenie dachu i stropodachu,

- modernizacja instalacji c.w.u., c.o. montaż instalacji solarnej;

budynek Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie:

- docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych,

- wymiana okien,

- montaż instalacji solarnej wraz z instalacją c.w.u. i c.o.;

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

Wioletta Socha – Kompała

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Naczelnik Wydziału Promocji

i Rozwoju Powiatu

077 4103 695

wew.206

wioletta.kompala@namyslow.pl

077 4103 922

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-01-2014 15:07 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 20-08-2014 13:07
Przewiń do góry