Menu pomocnicze
Kwiaty

schetynowki.png

Tytuł projektu:

Remont drogi powiatowej nr DP 1131 O w M.Domaszowice

Nr projektu:

NPPDL/II/P/14U/2012

Nr umowy:

NPPDL/II/P/14U/2012/U/19/2013

Wartość:

Wartość całkowita:

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny:

222 379,18

111 189,59

111 189,59

Okres realizacji projektu:

lipiec 2013 – wrzesień 2013

Cele projektu:

Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się bezpieczeństwo komunikacyjne oraz płynność ruchu na remontowanym odcinku drogi powiatowej 1131 O w Miejscowości Domaszowice (ulica Kolejowa).

Rzeczowy zakres projektu:

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- roboty pomiarowe

- remont nawierzchni jezdni

- wykonanie pobocza utwardzonego

- zjazdy: nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm - połączenie z istniejącym parkingiem  oraz

- oznakowanie: bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1m 24kg, zakończenie barier,  regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych, dla zaworów wodociągowych i gazowych.

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

Wioletta Socha-Kompała

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

077 4103 695

wew.206

wioletta.kompala@namyslow.pl

077 4103 922

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-01-2014 15:01 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 07-01-2014 15:01
Przewiń do góry