Menu pomocnicze
Jesień
schetynowki.png

Tytuł projektu:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice – Świerczów - Mąkoszyce etap II

Nr projektu:

NPPDL/II/P/13U/2012

Nr umowy:

NPPDL/II/P/13U/2012/U/11/2013

Wartość:

Wartość całkowita:

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny:

3 933 876,98

1 966 938,49

1 966 938,49

Okres realizacji projektu:

czerwiec 2013 – listopad 2013

Cele projektu:

Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się bezpieczeństwo komunikacyjne oraz płynność ruchu na odcinku drogi powiatowej 1136 O Świerczów - Mąkoszyce

Rzeczowy zakres projektu:

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbiórkowe: remonty nawierzchni z kostki kamiennej, rozbiórka krawężników i nawierzchni, wykonanie koryta na szer. jezdni i chodników,

- odwodnienie: studzienki ściekowe, przykanaliki, umocnienia skarp, przepusty rurowe, obudowy wlotów i wylotów, warstwa dolna, nawierzchnia bitumiczna, studnie rewizyjne,

- remont przepustów pod drogą,

- poszerzenie nawierzchni: nawierzchnia, warstwa przeciwspękaniowa, remonty cząstkowe naw. bitum., warstwa górna podbudowy,

- chodniki i zjazdy: przepusty rurowe, warstwy odsączające, krawężniki i obrzeża, chodniki, nawierzchnie z mieszanek min.-bitumi., nawierzchnie na zjazdach,

- wzmocnienie nawierzchni: oczyszczanie nawierzchni, skropienie asfaltem, nawierzchnie z mieszanek min.-bitum.,

- ścinka pobocza i regulacja urządzeń obcych: oczyszczenie rowów i ukształtowanie nasypów,

- oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

Wioletta Socha-Kompała

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

077 4103 695

wew.206

wioletta.kompala@namyslow.pl

077 4103 922

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-01-2014 14:55 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 07-01-2014 14:56
Przewiń do góry