Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

Zwołuję XXXIV sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 20 grudnia 2013r. o godzinie 1000 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Herb_1.jpeg

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Uchwały Nr XXVII/232/2013 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2013 r. dla Powiatu Namysłowskiego,
  • zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji  projektu pn.  „Dobry start”,
  • zmian planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu,
  • zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego,
  • uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok.
 7. Sprawozdania i informacje.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wnioski i sprawy różne.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak

Opublikował(a):  Data publikacji: 13-12-2013 13:56 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 13-12-2013 13:56
Przewiń do góry