Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Znaleziono rower - składak

OGŁOSZENIE
Biura rzeczy Znalezionych
z dnia 29 listopada 2013r.  


W Biurze Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Namysłowie został zdeponowany rower typu składak – znaleziony 17 listopada 2013r. w Namysłowie obok INTERMARCHE

Odbiór może nastąpić po określeniu wyglądu i podaniu cech świadczących, że w/w rzecz jest własnością osoby zgłaszającej się do tut. Biura (Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, Biuro Rzeczy Znalezionych, II piętro, pok. 221).

W przypadku braku zgłoszenia się osób zainteresowanych w/w rzecz zostanie przejęta na własność Skarbu Państwa.

Namysłów, dnia 29 listopada 2013r.