Menu pomocnicze
Zimowy pejzaż

Zwołuję XXXIII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 27 listopada 2013 r. o godzinie 1300 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:

Herb_1.jpeg

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2014,
  • uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Namysłowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”,
  • uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Namysłowskiego na rok 2014,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Wnioski i sprawy różne.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak

Opublikował(a):  Data publikacji: 20-11-2013 14:06 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 20-11-2013 14:06
Przewiń do góry