Menu pomocnicze
WIOSNA

 

Nabór wniosków do Działania 4.4 PO IG w roku 2013 – II runda 
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca
 
Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” 
 
w ramach
 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
 
działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 
2 kwietnia 2012  r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012., poz. 438, z późn. zm.),
 
ogłasza II w 2013 r. r. rundę aplikacyjną konkursu projektów 
w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.
 
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym
na stronie internetowej www.parp.gov.pl 
 
w terminie: od  4  do  29 listopada 2013 r.
 
 w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30
 
Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów inwestycyjnych w wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%. 
 
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
 
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 Więcej informacji pod adresem: http://poig.parp.gov.pl/index/more/36005 
 
Opublikował(a):  Data publikacji: 31-10-2013 14:56 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 31-10-2013 14:56
Przewiń do góry