Menu pomocnicze
zachód słońca

 

Zwołuję XXXII sesję Rady Powiatu Namysłowskiego. Sesja odbędzie się 30 października 2013 r. o godzinie 13.00 w sali narad, na I piętrze Starostwa Powiatowego w Namysłowie z następującym porządkiem obrad:
Herb_1.jpeg
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXII/193/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXIX/251/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego nr XXII/193/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Namysłowskiego na rok 2013,
  • opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę,
  • zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2013 roku,
  • zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2013 roku.
 7. Informacja na temat wyników naboru do szkół w roku szkolnym 2013/2014.
 8. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym za III kwartały 2013 r.
 9. Informacja z działalności Wydziału Dróg za III kwartały 2013 r., o stanie dróg powiatowych i obiektów inżynieryjnych na terenie powiatu Namysłowskiego, przygotowanie Wydziału Dróg do sezonu zimowego 2013/2014.
 10. Informacja Namysłowskiego Centrum Zdrowia za III kwartały 2013 r.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wnioski i sprawy różne.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 14. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Roman Półrolniczak
Opublikował(a):  Data publikacji: 28-10-2013 10:56 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 28-10-2013 10:56
Przewiń do góry